1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11

Kleuters

In 1986 werden kleuterschool en lagere school samengevoegd tot basisschool en de kleuterklassen heetten vanaf toen ‘groep 1 en 2.’ Doel was om de overgang tussen ‘spelen’ en ‘leren’ te verkleinen door kleuters al te laten proeven van het schoolse leren.
De vrijescholen handhaven nog altijd de nummering van klassen zoals die in tot 1986 overal gebruikelijk was. Groep 3 is bij ons klas 1, groep 4 is klas 2, enzovoort.
 
En de kleuters? Die heten bij ons gewoon ‘kleuters’ en mogen nog gewoon kleuter zijn. Wij geloven dat je de taal- en rekenvaardigheden van kleuters niet stimuleert door ze dingen te laten doen waar ze nog niet aan toe zijn.
De meeste kleuters ontwikkelen een natuurlijke belangstelling voor letters en getallen, die ze in toenemende mate om zich heen ontdekken – maar in de kleutertijd gebeurt veel meer! Ze leren fietsen, touwtje springen, samen spelen – samen delen, verantwoordelijkheid nemen, ze leren het verschil tussen gisteren en vorige week. Al deze vaardigheden zijn allemaal uitermate belangrijk voor de latere ontwikkeling van het kind, en we houden ze dan ook allemaal goed in de gaten! We vinden het belangrijk dat een kind dat naar de eerste klas gaat, daar cognitief, sociaal en motorisch helemaal klaar voor is, zodat het daar een goede start kan maken. Leerrijp noemen we dat. Of een kind leerrijp is of niet, bepalen we niet door middel van een leeftijdgrens, maar door observaties van de kleuterleerkracht, een leerrijpheidsonderzoek en overleg met ouders en intern begeleider en indien nodig onderzoek door externe deskundigen. 
Naar het overzicht
Websiteontwikkeling door Webba