1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11

Links

*  De andere twee vrijescholen in de provincie: De Toermalijn in Meppel en De Es in Assen.
*  Onze school wordt bestuurd door Stichting Vrijescholen Athena, die veertien vrijescholen in heel Oost-Nederland onder haar hoede heeft.
* Ons onderwijs bereidt uitstekend voor op het regulier middelbaar onderwijs. Toch kiezen veel kinderen na hun schoolloopbaan bij ons voor het Parcivalcollege in Groningen, de dichtstbijzijnde middelbare school voor vrijeschoolonderwijs.
* Op de website van de Vereniging van Vrijescholen kunt u een informatiefilm bekijken die een indruk geeft van het vrijeschoolonderwijs, in dit geval in Zuid-Holland
Naar het overzicht
Websiteontwikkeling door Webba