1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11

"Maar leert mijn kind hier wel genoeg?"

De grote angst van veel ouders is dat hun kind, na zes jaar vrijeschoolonderwijs, niet genoeg kennis heeft opgedaan om in het reguliere middelbareschoolonderwijs mee te kunnen. Immers: al die aandacht voor het creatieve moet wel ten koste gaan van taal en rekenen.

Kern van het vrijeschoolonderwijs is echter niet het aanbieden van de creatieve vakken als zodanig, maar het integreren van hoofd, hart en handen door het hele onderwijs heen. Op het lesrooster staan vakken als handwerken, houtbewerken en tekenen/schilderen, maar het hele ochtendprogramma is in iedere klas aan taal en rekenen gewijd. We leren leerlingen hun hart en handen gebruiken bij rekenen en taal- en net zozeer leren we ze hun hoofd te gebruiken bij de creatieve vakken.
Naar het overzicht
Websiteontwikkeling door Webba