1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11

Ouders

Ouders
‘It takes a village to raise a child,’ zo luidt een oud spreekwoord. In onze maatschappij neemt het dorp die rol niet meer op zich, en veel ouders voelen zich juist eerder tegengewerkt door de maatschappij als het om het opvoeden van hun kind gaat, om van televisie en computer maar te zwijgen!
Wij pakken het anders aan: in onze visie zijn school en ouders een team dat omhullend om het kind heen staat: de ouders als specialisten in hun eigen kind, de leerkrachten met hun professionele expertise. Wij kunnen dat deels waarmaken doordat de ouderbetrokkenheid op onze school bijzonder hoog is, zoals overigens op veel vrijescholen. We hebben natuurlijk leesmoeders, zoals elke school, maar er is veel meer: lees maar verder.
 
klassenouders
 Elke klas heeft een eigen klassenouder. Deze denkt mee met de leerkracht en assisteert deze, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van ‘buitenschoolse’ activiteiten als schoolreizen en jaarfeesten. De klassenouders komen ook onderling bij elkaar om de activiteiten met een schoolbreed karakter voor te bereiden.
(overigens zijn wij van mening dat de term ‘buitenschools’ slecht gekozen is: voor ons zijn deze activiteiten een integraal en onmisbaar onderdeel van het onderwijs!)
 
Werkgroepen
Veel van onze ouders zijn actief in werkgroepen. Deze kunnen een permanent karakter hebben, zoals de PR-groep, of een tijdelijk karakter.
 
Andere activiteiten
Wij zijn trots en tevreden dat zoveel ouders ook buiten de officiële paden om hun bijdrage aan de school leveren. Er is door ouders aardig wat afgeklust in ons gebouw. Ook de schoolkrant wordt door ouders in elkaar gezet.
Naar het overzicht
Websiteontwikkeling door Webba